Retningslinjer for indenrigsture

Søg på vores hjemmeside

Formål

At beskrive hvilke retningslinjer der er for deltagelse i stævner og træningslejre i Greve Fodbold, afholdt i Danmark.

 

Anvendelsesområde

Gælder alle hold, der deltager i stævner og træningslejre af flere dages varighed uden for Greve Kommune.
Undtagelse: DBU og DGI turneringskampe er ikke inkluderet i denne retningslinje


Fremgangsmåde

Følgende fremgangsmåde skal sikre, at Greve Fodbold til enhver tid har kendskab til, hvor deres spillere befinder sig. Såfremt spillere fra Greve Fodbold bliver involveret i en ulykke, eller anden utilsigtet hændelse grundet stævnedeltagelse, træningslejr eller transport på vej til stævne eller træningslejr, skal bestyrelsen have kendskab til dette, for at kunne leve op til DBUs krav om bestyrelsesansvar. 

 

Holdleder eller træner skal melde til Greve Fodbold på mail: grevefodbold@grevefodbold.dk med emnetekst: Stævnenavn/træningslejr + dato for arrangement (f.eks.: Nørhalne Cup 13.05 - 15.05.2014), når et hold deltager i en af ovennævnte aktiviteter. Denne skal være klubben i hænde senest 14 dage før afrejse.


Følgende informationer skal fremgå på skema:

  • Holdnavn
  • Dato for aktivitet
  • Stævnenavn eller sted for træningslejr
  • Adresse på opholdssted
  • Transportform
  • Navn på alle deltagende spillere, holdleder(e) og træner(e)

 

Dokumentation

Indsendt skema gemmes i 1 måned efter aktiviteten er afsluttet, hvorefter det kasseres på rette vis, så datasikkerhedsloven overholdes.

 

Reference

DBUs love (§ 4) http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/DBUs%20love.aspx

 

Blanket

Blanket der skal udfyldes og sendes til Greve Fodbolds mail grevefodbold@grevefodbold.dk:

 
logo
Kontakt os
Du er velkommen til at sende os dit spørgsmål, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.


Kontakt os