Nyhed

Søg på vores hjemmeside

I bestræbelserne på at udvikle drenge- og pigespillere tilbyder Greve Fodbold også fremadrettet et ekstra træningstilbud for alle U8-U13 spillere. En gang ugentligt har alle børn uanset niveau mulighed at dygtiggøre sig i et miljø med glæde, trivsel og engagerede trænere.

 

Talentskolens første tiltag, specifiktræning, startede op i midten af marts. De første tre gange træning var gratis, hvor vi prøvede konceptet af, evaluerede og rettede til. Når efterårets træning går i gang i midten af august vil vi kunne tilbyde niveauinddelt træning og sammensætte de bedst mulige grupper med fokus på optimal matchning uanset om det involverer drenge eller piger. Det vil også være muligt at tilmelde hele hold, der så samlet vil få en ekstra ugentlig træning. For kun at blive trænet som hold skal der minimum tilmeldes otte spillere fra et pågældende hold.

 

Målet er stadigvæk at udvikle den enkelte spillers individuelle færdigheder, og derfor vil træningen også blive udført med et passende antal af aktive trænere, så hvert barn får instruktioner og har følelsen af at blive set uanset om der trænes på A, B eller C niveau.

 

I specifiktræningen vil vi arbejde med overordnede temaer som 1vs1 offensiv, skud, finter, leg og motorik. Der er mulighed for progressioner og regressioner i alle øvelser under disse temaer. Dette sikrer, at alle børn bliver matchet på et passende niveau.

 

Vores trænere vil blive aflønnet specifikt for arbejde med Talentskolen. Det betyder, at der kræves halv- eller helårlig tilmelding samt betaling for at kunne deltage. Træningen foregår onsdag eller fredag på kunstbane 1.

 

Træning

Onsdag kl. 17.15 – 18.15 med første træning 15. august

Fredag kl. 16.15 - 17.15 med første træning 17. august. 

 

Betaling

2. halvår 2018 - 15 gange træning med betaling for træning fra 15. eller 17. august: 49 kroner per træning

2. halvår 2018 + 1. halvår 2019 - 30 gange træning med betaling for træning fra 15. eller 17. august: 44 kroner per træning

 

Alle, der allerede har tilmeldt sig for et helt år skal kun gøre noget, hvis træningsdag ønskes ændret fra fredag til onsdag. I så fald skal specifiktræningslederen kontaktes på madslaugesen@gmail.com

 

→Træningsmiljø med glæde, tryghed og anerkendende pædagogik

→Kvalitetstræning med dygtige trænere

→Træning og metoder tilrettelagt med fokus på specifikke årgange

→Specifiktræning tilbydes halvårligt til alle hold i U8-U13

 

Tilmelding

Tilmelding foregår på Place2book, hvor der betales for en eller to halvsæsoner.

Onsdag link: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=67395a1979

Fredag link: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=001be5e22b

Der vil blive sendt mails ud til alle deltagere i tilfælde af ændringer i temaer, tidspunkter og ferie tider. 

 

 

Mange sportslige hilsener

Greve Fodbold Talentskole

 

Temaer og fokus

1: A: 1. berøring B: Pasninger - A/B: Teknisk udførelse

2: A: 1. berøring B: Pasninger - A/B: Forberedelse før boldmodtagelse

3: A: Orientering B: 1. berøring - A/B: Skabe lokale overtal

4: A: Orientering B: Lokale overtal - A: Bandespil & spil på tredjemand

5: Perception - A: Cuts & Vendinger: Teknisk udførelse

6: Perception - A: Cuts & Vendinger: Ud af pres i åbent spil

7: Driblinger og finter - Lavt tyngdepunkt/korrekt afstand/finter/temposkift

8: Frigørelse af bold - Anden aktioner: dribling, pasning eller afslutning

9: 1v1 - 1. berøring/orientering/finter

10: Possession - Spil & løb: Indersidepasninger & anden aktioner

11: 1. berøring - Ud af pres/med begge ben

12: Frigøre bolden - Afslutninger: lodret vrist (Aldersrelateret)

13: Spille ud af pres - Åben krop ved boldmodtagelse/vende spillet

14: Driblinger og finter - Bruge begge ben/gå begge veje

15: A: Vendinger - B: 1. berøring A: Formelt og funktionelt

16: A: 1v1 – offensivt - A: Bruge begge ben/temposkift

17: Orientering - Overbliksdannelse før boldmodtagelse

18: 2v1/2v2/2v3 - Spille eller drible/bevægelse for boldholder

19: 2v1/2v2/2v3 - Spille eller drible/bevægelse for boldholder

20: Spil på små områder - Teknisk udførelse i funktionelt spil

 

Eventuelle spørgsmål kontakt:

Specifiktræningsleder: Mads Laugesen: madslaugesen@gmail.com

Sportslig leder: Jari Leander: jari@leander2.dk

 

logo
Kontakt os
Du er velkommen til at sende os dit spørgsmål, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.


Kontakt os