Fokusinitiativer

Søg på vores hjemmeside

Greve Fodbold arbejder efter en samlet strategiplan, der med 7 fokusinitiativer, skal sikre opfyldelse af visionen og målsætninger frem til 2017, og skal være med til at skabe én samlet retning for klubbens medlemmer, ledere og samarbejdspartnere.

 

 

 

 

1. Organisation og Struktur

 • Øget fokus på sportslige visioner og målsætning, ved en nøje sportslig struktur styret af en sportslig ledelse med rette kompetencer
 • Klare roller og ansvar, samt aftale for alle med klubhverv
 • Sportsudvalg med ansvar for den sportslige vision, spillestil og udvikling
 • Udviklingskoordinatorer og -assistenter i hver sportslig afdelinge, herunder børn, ungdom og senior med ansvar for talentudvikling i bredden og elite
 • Daglige driftsopgaver udføres i afdelinger forankret i bestyrelsen/ledelsen
 • m.m.

 

 

2. Sportslig profil

 • Fastlæg Greve Fodbold’s sportslige profil og vision
 • Implementer en fast spillestil på banerne, som alle hold træner efter og udvikles med
 • Integrer holdene i større trupper med samarbejde på tværs af hold og køn
 • Indskærpe Greve Fodbold’s politik omkring klubskifter til og fra klubben
 • Implementer Greve Fodbolds Talentudviklingsmodel for bredde og elite
 • Implementer Greve Fodbolds Blå Tråd i børne- og ungdomsfodbold
 • Indgå et tættere sportsligt samarbejde med lokale klubber
 • Etabler talentskole fra U8 , og på sigt, etabler et fodboldakademi med samarbejdespartnere
 • m.m.

 

3. Financiel disciplin

 • Indgå skriftelige aftaler for alle Greve Fodbold’s forpligtelser
 • Månedlige budgetopfølgninger pr. afdeling
 • Ansvarlig månedlig omkostningsstyring
 • Ekstraordinære sportslige indtægter, fx ved at arrangere sportsstævner og øvrige arrangementer
 • Indgå sponsoraftaler og et professionelt erhvervsnetværk
 • Indførelse af et årshjul med en fast plan for de økonomiske og administrative forudsætninger
 • m.m.

 

4. Kompetenceudvikling

 • Etabler trænerteams i og på tværs af afdelingerne, der løbende deler viden og træningserfaringer, og giver feedback
 • Uddannelsesplan pr. træner ud fra en Jobkom-samtale
 • Uddannede trænere, minimum svarende til holdets niveau
 • Indgå aftaler med alle trænere og ledere (både ulønnede og lønnede), inkl. en nøje stillingsbeskrivelse og målopfyldelse
 • Ansættelse af flere ungtrænere fra klubbens Ungdoms- og Ungsenior afd.
 • Minimum 2 trænertræf pr. år
 • m.m.

 

5. Faciliteter

 • Etabler kunstbaner, inkl. små opvarmnings- og teknikbaner
 • Renover / dræn træningsbanerne i ”hullet”
 • Etabler små 3 mandsbaner og teknikbaner
 • Udvide omklædningsrum samt møde- og konferencefaciliteter, evt. i samarbejde med øvrige GIC foreninger
 • Renover / udvid stadion svarende til antal tilskuer og sportsligt niveau
 • m.m.

 

6. IT værktøjer

 • Ny brugervenlig og professionel hjemmeside, kompatibel ved anvendelse af app på smartphones og tablet
 • Ny brugervenligt intranet, der understøtter klubbens ansatte, hold og spillere administrativ og sportsligt bl.a. med dokumenter i ”skyen”
 • Integration af budget og regnskab i ét system, med mulighed for udskrive detaljerede rapporter m.v.
 • m.m.

 

7. Samarbejdspartnere

 • Indgå sportsligt samarbejde med lokale klubber, med henblik på at understøtte udviklingen af spillere, målmænd og trænere lokalt hos klubberne, fx ved at tilbyde træneruddannelser og trænertræf.
 • Indgå strategisk samarbejde med flere samarbejdspartnere samt opbygning af et erhvervsnetværk
 • Indgå sportsligt samarbejde med konsulenter, fx DBU
 • Indgå samarbejd med sammenlignelige klubber i Danmark, vedr. strategiske og sportslige indsatsområder.
 • Indgå yderligere samarbejde med Greve Kommune
 • m.m.
logo
Kontakt os
Du er velkommen til at sende os dit spørgsmål, og vi vil vende tilbage så hurtigt som muligt.


Kontakt os